پرینت

یوپی‌اس‌های سه‌ فاز به تک‌ فاز شرکت مهندسی زی-نر

   یوپی‌اس‌های سه‌فاز به تک‌فاز از Riello ایتالیا

یوپی‌اس Riello مدل Sentinel Dual High Power

Sentinel Dual High Power
تکنولوژی:
Online double conversion
نوع: تک‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/تک‌فاز
محدوده توان: 3.3 تا 10 کیلوولت‌آمپر
ویژگی: نصب به صورت Tower یا Rackmount
                                          جزئیات بیشتر...

 یوپی‌اس Riello مدل Sentinel Power

Sentinel Power
تکنولوژی:
Online double conversion
نوع: تک‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/تک‌فاز
محدوده توان: 5 تا 10 کیلوولت‌آمپر
ویژگی: راندمان انرژی بالا تا 98 درصد
                                          جزئیات بیشتر...

 
یوپی‌اس Riello مدل Sentinel Power Green

Sentinel Power Green
تکنولوژی: Online double conversion
نوع: تک‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/تک‌فاز
محدوده توان: 6 تا 20 کیلوولت‌آمپر
ویژگی: قابل نصب به صورت پارالل
                                          جزئیات بیشتر...

 یوپی‌اس Riello مدل Multi Sentry

Multi Sentry
تکنولوژی: Online double conversion
نوع: تک‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/سه‌فاز
محدوده توان: 10 تا 120 کیلوولت‌آمپر
ویژگی: کمترین THDi، قابل نصب به صورت پارالل
                                          جزئیات بیشتر...

 
یوپی‌اس Riello مدل Master MPS

Master MPS
تکنولوژی: Online double conversion
نوع: سه‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/سه‌فاز
محدوده توان: 10 تا 800 کیلوولت‌آمپر
ویژگی: Trans. Base، قابل نصب به صورت پارالل
                                          جزئیات بیشتر...

   
 

   یوپی‌اس‌های سه‌فاز به تک‌فاز از Ablerex تایوان

یو پی اس ablerex مدل MarsII

Mars II
تکنولوژی: Online double conversion
نوع: تک‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/تک‌فاز
محدوده توان: 4.5 تا 20 کیلوولت‌آمپر
ویژگی: نصب به صورت پارالل، مبدل فرکانس
                                          جزئیات بیشتر...

 یو پی اس ablerex مدل MarsII RT

Mars II RT
تکنولوژی: Online double conversion
نوع: تک‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/سه‌فاز
محدوده توان: 4.5 تا 20 کیلوولت‌آمپر
ویژگی: نصب به صورت پارالل، مبدل فرکانس
                                          جزئیات بیشتر...

     

   یوپی‌اس‌های سه‌فاز به تک‌فاز از Aros ایتالیا

یوپی‌اس aros مدل Sentry HPS

Sentry HPS
تکنولوژی: Online double conversion

نوع: سه‌فاز/تک‌فاز، سه‌فاز/سه‌فاز
محدوده توان: 8 تا 80 کیلوولت‌آمپر
ویژگی: Trans. Base، قابل نصب به صورت پارالل
                                          جزئیات بیشتر...