یوپی‌اس Ablerex مدل Troy

یوپی‌اس Troy

نصب و راه‌اندازی آسان

مجهز به استابلایزر AVR

دارای فیلترهای Noise و Surge

تکنولوژی Line-interactive
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 0.6 to 0.8kVA
یوپی‌اس Ablerex مدل Vesta Pro

یوپی‌اس Vesta Pro

نصب و راه‌اندازی آسان

مجهز به استابلایزر AVR

دارای فیلترهای Noise و Surge

تکنولوژی Line-interactive
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 1 to 1.5kVA
یوپی‌اس Ablerex مدل Ares

یوپی‌اس Ares

نصب و راه‌اندازی آسان

محدوده وسیع ولتاژ ورودی

دارای خروجی قابل برنامه‌ریزی در توان 3kVA

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 1 to 3kVA
یوپی‌اس Ablerex مدل Ares Plus

یوپی‌اس Ares Plus

ضریب توان خروجی PF=0.9

دارای نمایشگر LCD (تجهیز سفارشی)

نصب و راه‌اندازی آسان

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 1 to 3kVA
یوپی‌اس Ablerex مدل Ares RT

یوپی‌اس Ares RT

امکان نصب به صورت Tower و Rackmount

نصب و راه‌اندازی آسان

دارای خروجی قابل برنامه‌ریزی در توان 3kVA

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 1 to 3kVA
یوپی‌اس Ablerex مدل Mars Pro

یوپی‌اس Mars Pro

امکان نصب به صورت Tower و Rackmount

نصب و راه‌اندازی آسان

دارای خروجی قابل برنامه‌ریزی

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 1 to 3kVA
یوپی‌اس Mars II

یوپی‌اس Mars II

ضریب توان خروجی PF=0.9

امکان پارالل نمودن تا 4 دستگاه

اشغال کمترین فضای ممکن

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 3ph/1ph, 1ph/1ph
محدوده توان 6 to 20kVA
یوپی‌اس Mars II RT

یوپی‌اس Mars II RT

قابلیت نصب به صورت Tower یا Rackmount

ضریب توان خروجی PF=0.9

امکان پارالل نمودن تا 4 دستگاه

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph, 3ph/1ph
محدوده توان 6 to 20kVA
یوپی‌اس Sentinel Pro

یوپی‌اس Sentinel Pro

ضریب توان خروجی PF=0.9

نویز شنیداری پائین (حداکثر 40dBA)

ارتباطات پیشرفته (USB ،SNMP و...)

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 0.7 to 3kVA
یوپی‌اس Sentinel Dual Low Power

یوپی‌اس Sentinel Dual Low Power

قابلیت نصب به صورت Tower و Rackmount

ضریب توان خروجی PF=0.9

نویز شنیداری پائین (حداکثر 40dBA)

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 1 to 3kVA
یوپی‌اس Riello مدل Sentinel Dual High Power

یوپی‌اس Sentinel Dual High Power

قابلیت نصب به صورت Towerیا Rackmount

ضریب توان خروجی PF=0.9

تعویض آسان باتری با قابلیت Hot-swap

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph, 3ph/1ph
محدوده توان 3.3 to 10kVA
یوپی‌اس Riello مدل Sentinel Power

یوپی‌اس Sentinel Power

دارای خروجی قابل برنامه‌ریزی

عملکرد کاری ویژه به عنوان مبدل فرکانس

پایداری بالای انرژی باتری

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph, 3ph/1ph
محدوده توان 5 to 10kVA
یوپی‌اس Riello مدل Sentinel Dual

یوپی‌اس Sentinel Dual

قابلیت نصب به صورت Tower و Rackmount

ضریب توان خروجی PF=1

امکان پارالل‌نمودن تا 3 دستگاه

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده توان 5 to 10kVA
یوپی‌اس Sentinel Power Green

یوپی‌اس Sentinel Power Green

امکان پارالل نمودن تا 3 دستگاه

نویز شنیداری پائین

اشغال کمترین فضای ممکن

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 3ph/1ph, 1ph/1ph
محدوده توان 6 to 10kVA
یوپی‌اس Riello مدل Multi Sentry

یوپی‌اس Multi Sentry

امکان پارالل نمودن تا 6 دستگاه

راندمان بالا تا 96/5 درصد در وضعیت Online

اشغال کمترین فضای ممکن

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 1ph/1ph, 3ph/1ph, 3ph/3ph
محدوده توان 10 to 200kVA
یوپی‌اس Riello مدل  Master MPS

یوپی‌اس Master MPS

یوپی‌اس بر پایه ترانس ایزوله Transformer-base

امکان پارالل نمودن تا 8 دستگاه

اشغال کمترین فضای ممکن

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 3ph/1ph, 3ph/3ph
محدوده توان 10 to 200kVA
یوپی‌اس Riello مدل  Master HP

یوپی‌اس Master HP

یوپی‌اس بر پایه ترانس ایزوله Transformer-base

حداقل تأثیرپذیری ورودی (PF=0.99, THDi≤3)

امکان پارالل نمودن تا 8 دستگاه

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 3ph/3ph
محدوده توان 100 to 600kVA
یوپی‌اس Riello مدل  Master HE

یوپی‌اس Master HE

ضریب توان خروجی یک (PF=1; kW=kVA)

یوپی‌اس بر پایه ترانس ایزوله Transformer-base

امکان پارالل نمودن تا 8 دستگاه

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 3ph/3ph
محدوده توان 100 to 800kVA
یوپی‌اس Riello مدل Multi Power

یوپی‌اس Multi Power

یوپی‌اس ماژولار (با قابلیت افزایش توان تا 1 مگاوات)

ضریب توان خروجی یک (PF=1; kW=kVA)

اشغال کمترین فضای ممکن

تکنولوژی Online Double Conversion
ورودی/خروجی 3ph/3ph
محدوده توان (1 to 28) × 25 or 42kW