سوئیچ خودکار Multi Switch

سوئیچ خودکار Multi Switch

پذیرش دو ورودی مجزای برق

امکان نصب به صورت Rackmount

دارای 8 خروجی IEC

ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده جریان 16A
سوئیچ خودکار Master Switch

سوئیچ خودکار Master Switch

پذیرش دو ورودی مجزای برق

محافظت کامل از مصرف‌کننده‌های صنعتی و حساس

درجه حفاظت قابل افزایش تا IP 31

ورودی/خروجی 3ph/3ph
محدوده جریان 100 to 600A
سوئیچ خودکار Ablerex

سوئیچ خودکار Ablerex

پذیرش دو ورودی مجزای برق

امکان نصب به صورت Rackmount

دارای 8 و 16 خروجی IEC

ورودی/خروجی 1ph/1ph
محدوده جریان 16 / 32A