1 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
Wake on LAN

WOL یا همان Wake on LAN امکانی است که از طریق آن می‌توان کامپیوتری را از داخل یک شبکه LAN یا حتی WAN روشن نمود.
این قابلیت تنها در مورد کارت شبکه و motherboard هایی کارایی دارد که قابلیت Wake on LAN در آنها قابل فعال کردن باشد و آن را پشتیبانی کنند.
Wake on LAN بر اساس این نظریه کار می‌کند. وقتی که یک کامپیوتر Shut down می‌شود کارت شبکه همچنان روشن می‌ماند و به packetهای شبکه گوش فرا می‌دهد. این packetها اگر از نوع خاصی باشند کارت شبکه را به واکنش وادار می‌کنند. این packetها باید ترکیبی به صورت زیر داشته باشند.
[ethernet header][IPx header][UDP header][Magic sequence][CRCS]همانطور که ملاحظه می‌نمایید این packet فقط ارسالی می‌باشد و هیچ پاسخی برای آن ارسال نمی‌شود.