2 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
Rackmount

رک (Rack) محفظه‌ای است که سرور، تجهیزات شبکه و... در آن قرار می‌گیرند؛ در اصل هم تجهیزات را در برابر صدمات فیزیکی محافظت نموده و هم جهت تهویه و خنک‌کنندگی تجهیزات به کار می‌رود. هر نوع تجهیز قابل نصب در رک را Rackmount می‌گویند.

Redundant

در لغت به معنی افزونگی بوده و در اصطلاح به هر تجهیزی اطلاق می‌شود که می‌تواند به صورت خودکار (فیزیکی یا منطقی) جایگزین تجهیز معیوب شود.
عموماً برای استقرار سیستم دوگانه تغذیه از سه روش زیر استفاده  می‌گردد:
1- استفاده از یوپی‌اس‌های موازی به صورت سیستم N+X
2- استفاده از خطوط تغذیه موازی و مستقل به صورت خط A و B
3- استفاده از روش‌های تغذیه ترکیبی AC و DC
در سیستم‌های Redundant که N+X نیز نامیده می‌شوند، N مشخص‌کننده تعداد یوپی‌اس و X تعداد یوپی‌اس اضافی در این مجموعه است. X در سیستم‌های Redundant حداقل یک بوده و با افزایش آن، ضریب اطمینان در سیستم بالا می‌رود. در صورت خرابی هر یک از قسمت‌های دستگاه (Inverter، Rectifier و بخش‌هایی از سیستم کنترل) تنها آن یوپی‌اس از مدار خارج شده و سیستم به کار خود ادامه می‌دهد.