2 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
Parallel

استفاده از دستگاه‌های موازی یا Parallel عموماً به منظور افزایش توان قابل دریافت یا ایجاد یک سیستم پشتیبان (Redundant) صورت می‌پذیرد. استفاده از یک یوپی‌اس به منظور حذف مشکلات برق ورودی سیستم در بسیاری از موارد راهگشا بوده و نیاز عمده کاربران را برطرف می نماید. اما همانگونه که می دانیم یو‌پی‌اس و تجهیزات توزیع نیروی برق نیز مانند دیگر وسائل الکتریکی نیاز به سرویس و نگهداری دارد. لذا با توجه به کیفیت قطعات استفاده شده، نوع طراحی و شرایط محیط کار لازم است هر چند مدت یک بار این تجهیزات به منظور عملیات سرویس و نگهداری و یا بروز خرابی از مدار خارج گردند. در کاربردهائی که وقفه در سرویس نرمال سیستم مستلزم خسارت‌های جانی مانند سیستم‌های کنترل حمل و نقل عمومی (هواپیما، قطار، تجهیزات بیمارستانی و...) یا مالی (سرویس‌های مخابراتی، تأمین کنندگان سرویس‌های اینترنتی و...) است استفاده از سیستم دوگانه یا Rendundant الزامی است.

Power Factor

ضریب توان در یک سیستم الکتریکی، اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری اطلاق شده و مقداری بین صفر تا یک دارد. توان واقعی عبارتست از توانایی یک مصرف‌کننده برای تبدیل انرژی الکتریکی به دیگر شکل‌های انرژی؛ در حالی که توان ظاهری در اثر وجود اختلاف بین ولتاژ و جریان پدید می‌آید. با توجه به نوع مصرف‌کننده‌ها و میزان توان Active آنها، توان ظاهری می‌تواند از توان واقعی بیشتر باشد. کم‌بودن ضریب توان (بزرگ‌بودن توان ظاهری نسبت به توان واقعی) در یک مدار، موجب بالارفتن جریان در مدار و در نتیجه افزایش تلفات در مدار می‌شود.