1 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
Online Double Conversion

این سری از یوپی‌اس‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که برق ورودی را به صورت مستقیم به بار مصرفی هدایت نمی‌کنند بلکه ابتدا برق ورودی را از حالت متناوب (AC) به مستقیم (DC) تبدیل کرده (عملی که توسط Rectifier یا یکسوساز صورت می‌گیرد) و سپس ورودی یکسوشده را مجدداً به AC تبدیل می‌نمایند. مهم‌ترین حسن این عمل آنکه در حقیقت هیچ‌گونه اغتشاش برق ورودی، به سمت بار مصرفی منتقل نشده و در صورت قطع برق ورودی، Inverter برق مصرف‌کننده‌ها را از طریق انرژی ذخیره‌شده در باتری تغذیه می‌نماید.

دیاگرام یوپی‌اس آنلاین