1 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
MTBF

همه ما هنگامی که قصد خرید یک دستگاه یا قطعه رایانه‌ای یا هر قطعه دیگری را داریم یکی از فاکتورهای مهم یعنی میزان عمر مفید دستگاه را در نظر می‌گیریم. در واقع مایلیم بدانیم که در برابر پولی که می‌پردازیم، چه مدت می‌توانیم از جنس خریداری شده استفاده کنیم. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا طول عمر مفید قطعات خریداری شده مشخص است؟ و آیا معیاری برای تشخیص عمر قطعه وجود دارد یا خیر. MTBF خلاصه شده عبارت Mean Time Between Failures به معنی متوسط زمان بین خرابی‌ها است. MTBF به نوعی بیانگر میزان اعتمادی است که می‌توان به عملکرد یک دستگاه نمود.