2 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
IP

درجه حفاظت یا کد IP، اصطلاحی در استاندارد IEC 60529 است که بر اساس آن محفظه تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی، تقسیم‌یندی می‌شوند؛ رقم اول (از سمت چپ) که بین 0 تا 6 است، سطح حفاظت در برابر جسم خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین 0 تا 8 است و میزان حفاظت در برابر نفوذ آب (و نه مایع دیگر) را مشخص می‌کند. هرچه این رقم‌ها بالاتر باشند، میزان حفاظت بیشتر خواهد بود.

Isolation transformer

ترانس ایزوله (=ترانسفورماتور ایزوله)، قطعه‌ای الکتریکی است که به واسطه یک میدان مغناطیسی، دو مدار الکتریکی را از هم ایزوله می‌نماید؛ بدین معنی که مابین دو مسیر انرژی، هیچ اتصال اهمی وجود ندارد و در نتیجه در خروجی ترانس، شرایط الکتریکی ورودی برقرار نمی‌باشد (ارتباط نول با زمین وجود ندارد). این عمل ترانس ایزوله موجب می‌شود که در خروجی دستگاه، ولتاژ مورد لزوم موجود باشد ولی به علت عدم اتصال زمین در مواقع اتصال، اختلاف پتانسیل بالا با زمین، صفر منظور شده و جریانی از اتصال عبور نمی‌کند.