1 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
dB

واحد شدت میزان صوت و صدا یا Sound and noise intensity unit، دسی‌بِل می باشد. هر دسی‌بِل، 1000 هرتز (Hertz) و هر هرتز، معادل 1000 سیکل نوسان موج در ثانیه است. در یوپی‌اس، دسی‌بِل عبارتست از میزان نویز ایجادشده توسط دستگاه که در فاصله یک یا یک و نیم متری از آن اندازه‌گیری می‌شود. بیشتر یوپی‌اس‌ها میزان نویزی تا 55dBA تولید می‌کنند که نسبتاً عدد کوچکی بوده و نشان‌دهنده یک یوپی‌اس کم صداست.