3 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
Backup time

زمان موردنیاز برای وضعیتی است که برق شهر قطع شده و لازم است برای تغذیه بار مصرفی، از انرژی ذخیره‌شده در باتری استفاده شود؛ اغلب به آن Autonomy time یا زمان دشارژ نیز گفته می‌شود. این زمان به عوامل مختلفی وابسته است که مهم‌ترین آنها عبارتست از: میزان بار اکتیو متصل به یوپی‌اس، تعداد و آمپر ساعت باتری‌ها و سطح شارژ آنها.

Brush-less alternator

آلترناتوری که از جاروب استفاده نمی‌کند، نیاز به نگهداری کمتری داشته و نیروی پاک‌تری را تولید می‌نماید. آلترناتور بخشی از ژنراتور است که خروجی الکتریکی را از ورودی مکانیکی عرضه‌شده توسط موتور تولید می‌کند. اجزای آلترناتور باهم کار می‌کنند و باعث حرکت نسبی بین میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی می‌شوند که به نوبه خود الکتریسیته تولید می‌کنند. جزء ثابت آلترناتور استاتور نامیده می‌شود که شامل مجموعه‌ای از رساناهای الکتریکی در کوئل و روی یک هسته آهنی است. جزء متحرک آلترناتور روتور یا آرماتور نامیده می‌شود. کموتاتور یک سوئیچ الکتریکی است که دائماً جریان را میان روتور و مدار خارجی عوض می‌کند. کموتاتور در ژنراتور با معکوس کردن اتصال سیم‌پیچ به مدار خارجی، جهت جریان را حفظ می‌کند و جریانی یک سویه را به مدار خارجی تحویل می‌دهد.

Bypass

Bypass line در لغت به معنی گذرگاه فرعی بوده و در اصطلاح برق قدرت، به مسیر جداگانه‌ای از مسیر تغذیه اصلی دستگاه گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر در حالتی که به هر دلیلی نظیر سرویس یا تعمیر، تغذیه مصرف‌کننده‌ها جدای از مسیر Inverter در یوپی‌اس صورت پذیرد، عمل Bypass رخ داده و به این مسیر، مسیر بای‌پس اطلاق می‌شود. در شکل زیر مصرف‌کننده شماره 2 از مسیر Bypass تغذیه می‌شود.

مسیر Bypass در یوپی‌اس